Beurtrol

Onze club steunt sinds jaar en dag op de hulp van haar (volwassen) leden om het chalet draaiende te houden. We vragen daarom aan al onze volwassen leden om hun steentje bij te dragen en 2 maal per jaar een beurtrolshift voor hun rekening te nemen. Op deze manier kan de club democratische lidgelden en drankprijzen hanteren, een immer nette toog en een gezellige clubsfeer. Wanneer je je inschrijft als lid van onze club, vragen we je onmiddellijk om 2 beurtrol-data te reserveren. 

Opgelet: wie zich niet aan deze afspraak houdt, zal in de eerste plaats hiervoor beboet worden (zie voor meer info het beurtolreglement hieronder). Bij herhaaldelijke inbreuken op de beurtrolplicht, kan het bestuur over gaan tot uitsluiting van het betrokken lid. 

Als je een shift toch niet kan komen vervullen, vragen we om ZELF een vervanger te zoeken en dit minstens 24 uur op voorhand per mail door te geven aan Liesbeth Marivoet. Zij is vanaf heden verantwoordelijk voor de beurtrol. Ben je niet aanwezig en heb je geen vervanger gezocht, dan staat dit gelijk aan het niet vervullen van de beurtrolplicht met de boete als gevolg.

INSCHRIJVEN VOOR DE BEURTROL:
Registreer hieronder de beurtrolshiften voor jezelf en je gezinsleden. Alleen op deze manier wordt je naam toegevoegd aan onze kassa met het elektronisch verbruiksboek. 

Als je nieuw bent bij Putse TC en vorig jaar nog geen gebruik maakte van onze website moet je je eerst registreren (via de oranje knop). Na de registratie en invullen van je contactgegevens, kan je inloggen en daarna jezelf (en andere leden van het gezin) opgeven voor de beurtrol. 

Als je de voorbije jaren al lid was (en je je dus ooit al geregistreerd hebt), dan is deze login nog steeds geldig. Je logt in (via de groene knop) en kan daarna jezelf (en andere leden van het gezin) opgeven voor de beurtrol. Indien je je paswoord vergeten bent, kun je dat opnieuw instellen via de link op het loginscherm. 

         Log in voor je beurtrol (vorig jaar reeds lid)          Registreer (nieuw lid)


 

Beurtrolreglement Putse TC

 - Alle leden ouder dan 18 jaar zijn verplicht per seizoen in te staan voor hun fair gedeelte van de beurtrol.
 - Per seizoen zal elk volwassen lid twee beurtrolshiften uitvoeren (wekelijkse tapdienst, onderhoudsklussen, keukendienst tijdens acitiviteiten, ...). Deze beurtrolshiften worden onmiddellijk vastgelegd via de website bij de registratie als lid van de club.
 - Interclub- en zuiderkempenspelers zullen een bijkomende beurtrolshift (in ploegverband) doen tijdens het officieel dubbel- of enkeltornooi.
 - Studenten en start to tennis-spelers zijn vrijgesteld van de beurtrol.
 - Leden die hun beurtrolplicht niet vervullen zullen hiervoor een boete dienen te betalen ten bedrage van 30 euro per shift. De opvolging van de beurtrolplicht zal gebeuren via de registratie in de elektronische kassa. De leden zijn zelf verantwoordelijk om zich te registreren: niet aangemeld in de elektronische kassa wordt gelijkgesteld met afwezigheid.
 - Herhaaldelijke inbreuken op de beurtrolplicht kan uitsluiting uit de club tot gevolg hebben.
 - Indien de beurtrolhouder belet is, zorgt hij zelf voor de nodige vervanging en brengt hij hiervan de beurtrolverantwoordelijke op de hoogte (minstens 24u voor aanvang van de beurtrol).
 - Bij slechte weersomstandigheden vervalt de beurtrolplicht, maar dit dient 1 uur voorafgaand aan de shift gemeld te worden bij de beurtrolverantwoodelijke.
 - De beurtrolhouder tennist zelf niet tijdens zijn beurtrolshift.
 - De beurtrolhouder leeft het beurtrolreglement na. Voor de concrete taken van de beurtrolhouder verwijzen we naar onderstaande takenlijst.
 - Bij grote toeloop, vriendenontmoetingen, wedstrijden en tornooien, helpen alle aanwezige leden de beurtrolhouders .
 - De thuisspelende interclub- en zuiderkempenploegen worden vriendelijk doch dringend uitgenodigd zelf in te staan voor de beurtrol en de maaltijden van de ploegen.

 

Takenlijst van de beurtrolhouder

Bij aankomst
 - Kom op tijd
 - Meld je aan in de elektronische kassa (als bewijs van je aanwezigheid)
 - Borstel het clubhuis
 - Vul de frigo's vooraan aan met de voorgekoelde drank
 - Laad de vaatwasser uit  

Tijdens de shift
 - Ontvang het ticket (leden registreren hun verbruik op hun elektronische rekening; niet-leden betalen cash)
 - Tap iedereen zijn pintje met een lach
 - Vul de frigo's bij aan waar nodig
 - Sorteer het leeggoed
 - Stuur een berichtje naar Chris (‭0496 82 90 86‬) als iets op is

Einde van de shift
 - Zet alle volle bakken leeggoed weg  - Vul een laatste keer de frigo's aan
 - Spoel alle glazen en droog deze af
 - Maak de toog en tafels proper
 - Vul de vaastwasser en zet deze op
 - Plaats het meubilair op het terras terug ordelijk (kussens mogen buiten blijven liggen)
 - sluit de luifel (en doof de lichten van de luifel en de verwarmingselementen)
 - Zet alle elektrische apparaten uit
 - Doof alle lichten (binnen & buiten)
 - Sluit het chalet af (schuifdeur, voor- en achterdeur)