Algemene vergadering: donderdag 30 maart

Voor wie?
 - al onze leden zijn van harte uitgenodigd
 - stemrecht alleen voor de effectieve leden

Wanneer?
 - donderdag 30 maart om 19u

Agenda 
 - Toespraak van de Voorzitter
 - Sportief verslag
 - Activiteiten verslag
 - Verslag van de Penningmeester
 - Goedkeuring van de jaarrekeningen 2022 en kwijting aan de bestuurders
 - Ontslagen en benoemingen (kandidaten voor het bestuur)
 - Vrijwilligerswetgeving
 - Varia

Locatie?
 - chalet Putse TC

Praktisch
 - aansluitend vindt onze openingsreceptie plaats
 - graag je aanwezigheid bevestigen per mail bij Herman

Nog vragen?
  - contacteer Herman (0494 - 57 37 03 of mail)