Algemene vergadering: vrijdag 29 maart

Voor wie?
 - al onze leden zijn van harte uitgenodigd
 - stemrecht alleen voor de werkend (of effectieve) leden

Wanneer?
 - vrijdag 29 maart om 19u

Agenda 
 - Toespraak van de Voorzitter(s)
 - Sportief verslag
 - Activiteiten verslag
 - Verslag van de Penningmeester: jaarrekeningen 2023
 - Budget 2024  
 - Goedkeuring van de jaarrekeningen en budget en kwijting aan de bestuurders
 - Ontslagen en benoemingen (kandidaten voor het bestuur)
 - Varia

Locatie?
 - chalet Putse TC

Praktisch
 - aansluitend vindt onze openingsreceptie plaats
 - graag je aanwezigheid bevestigen per mail bij onze secretaris Ludo

Nog vragen?
  - contacteer David of Peter