Clubgeschiedenis Putse TC


3 juli 1969

De Putse tennisclub werd opgericht door P. Keusters, P. Nombluez en P. Thys, die respectievelijk als waarnemend voorzitter, ondervoorzitter en schatbewaarder-secretaris optraden. Op 3 juli 1969 werd de toelating van de gemeente bekomen om het tennisterrein "in dallen", aangelegd in de tuin van het gemeentehuis, in gebruik te nemen. Om de mogelijke dorst bij uitputtende wedstrijden onmiddellijk te kunnen lessen, bouwden de initiatiefnemers een klein chalet in betonnen platen met bijhorende toog. Het officieel clublokaal was echter in het café " De Lusthof" bij Julia Meirte op de Mechelbaan. Onmiddellijk werd Putse ook lid van de toenmalige Belgische Lawn Tennis Federation.


17 november 1969

De eerste algemene vergadering van de Putse TC wordt gehouden en een eerste bestuur van de Putse TC werd bij geheime stemming verkozen. Voorzitter werd P. Keusters, secretaris N. Vandecan en schatbewaarder E. Spiessens. Het lidgeld werd bepaald op 500 Bef en 300 Bef voor de jeugd.

Als belangrijk agendapunt werd ook besloten tot aanschaf van een bezem om de steentjes van het terrein te vegen. De eerste ledenlijst omvatte 23 leden waaronder naast de reeds vermelden o.a. Karel Derboven, Christa Van Laer, Jan Jacobs, André Guldentops, Jozef Van Tricht, Annie Van Gorp, Rita Van Kelst, Michel Buyst, Jan Mertens, Jacqueline Mussen en Sim Keusters.


1970 - 1976

Vanaf 1970 wordt er een clubkampioenschap ingericht, waarvan echter slechts weinig uitslagen bewaard zijn gebleven. In deze periode startten ook de ontmoetingen met Oudenbosch, onze vrienden van de Putse jumelagegemeente. Gezien de beperkte accomodatie in Putte ging deze ontmoeting steeds door op de velden van onze Nederlandse vrienden. Dit belette Putse TC niet om reeds in 1976 met drie opeenvolgende overwinningen de eerste wisselbeker definitief te veroveren.

Intussen zat het Putse gemeentebestuur niet stil. Hoewel kosten nog moeite gespaard werden om het tennisterrein op te fleuren (zoals het rood verven van de vloer) werd op den Ixenheuvel een splinternieuw sportcentrum aangelegd met, jawel, drie tennisterreinen (twee gravel en één verhard) en een mooi chalet. De verhuis naar den Ixenheuvel was een feit.


1977

De VZW Putse tennisclub wordt opgericht. Als bestuur werden benoemd: P. Keusters (voorzitter), Ludo Van Den Eynde (secretaris), Emiel Spiessens (penningmeester) en enkele beheerders. Als terrein-verzorger werd Charel Pelgrims aangeworven. De Charel zou uitgroeien tot de ombudsman en manusje-doet-al van de Putse TC.

Op 28 mei 1977 werden de terreinen en chalet officieel geopend. De voorzitter P. Keusters en burgemeester J.Jennen gaven voor een talrijk publiek de openingstoespraken. De echte opening gebeurde natuurlijk met een exhibitiematch. De plaatselijke vedette Karel Van Gorp nam het op tegen Wim De Neef, een Boomse kampioen. Onze Putse kampioen moest nipt het onderspit delven.

In juni 1977 verscheen ook onder het grote schrijverstalent van Ludo Van Den Eynde voor de eerste maal het clubblad Game. Ook het verbruiksboek werd dit jaar ingevoerd zodat pas op het einde van maand de afrekening van het chaletverbruik volgde.

Dit eerste werkingsjaar op den Ixenheuvel werd Putse TC onmiddellijk de grootste sportvereniging van de gemeente Putte. Er zijn op dat moment 260 leden ingeschreven!


1978

De terreinen werden goedgekeurd om aan interclubwedstrijden deel te nemen en officiële tornooien in te richten. Op 19 november werd de eerste herfstuitstap ingericht. Een wandeling in de omgeving van de Baraque Michel. Het werd een grandioos succes en de start van een lange reeks uitstappen in familieverband.


1979

Een record aantal leden werd dat jaar gehaald: namelijk 317! Gelukkig waren er vele niet-spelende leden bij, gezien slechts drie terreinen zonder verlichting beschikbaar waren. Toch begonnen uitbreidings-plannen te rijpen.


1982

Op 17 april werden de 2 nieuwe terreinen officieel geopend met een schitterende receptie en een openingsmatch tussen Steven Martens en Philip Cannaerts. Vanaf dit jaar wordt er ook deelgenomen aan de Zuiderkempen competitie en voor de eerste maal werd ook een dubbel-gemengd tornooi ingericht.


1983 - 1985

Er werd besloten het oorspronkelijke terrein in kurkbeton, dat totaal versleten was en onbespeelbaar geworden, in een groen kleedje te steken. Het kunstgrasterrein was een feit.


1986

Op 15 april werd de club nog beter uitgerust. Op twee velden werd verlichting geplaatst en vanaf deze datum kan iedereen tot laat in de avond verder tennissen. Op 10 oktober vierde Putse TC 10 jaar op den Heuvel met een bal in Den Dok. Een geslaagd feest sloot 10 succesvolle jaren af.


1987

De eerste tekenen van een terugval werden merkbaar. Het ledenaantal liep langzaam terug en het clubblad De Game verschijnt niet meer uitgezonderd enkele sporadische edities. De club kwam nog amper uit de kosten en een drastische verandering drong zich op.


1990 - 1991

Op de beheerraad van 27 november 1990 werd besloten tot volgende taakverdeling tot een nieuw bestuur werd gevonden en om aan de wettelijke voorwaarden tot voortbestaan van een VZW te voldoen: Bob Maes, voorzitter, Guy Verheeken, secretaris, en Ria Geerts, penningmeester. Op 9 januari kon het waarnemend bestuur zich uitbreiden met volgende beheerders: Jan Jacobs, Liliane Franckx, Alain Keuleers, Francine Verschaeren en Paul Van Gorp. Dit jaar verscheen ook opnieuw het clubblad Game en een jeugdwerking werd gestart om het ledenbestand de hoogte in te duwen. Als resultaat werd bereikt dat het ledenaantal sinds dat jaar niet meer verder daalde en de sfeer van weleer terugkeerde.

Uitnodigingsdagen voor de jeugd en voor de volwassenen kenden een groot succes. Op iedere activiteit was de deelname groot, de toog draaide, de terreinen waren druk bezet. We namen terug met ambitie deel aan interclub- en zuiderkempencompetities.


1994

Meer dan 230 leden werden geteld begin juni. Op de twee niet-verlichte gravelterreinen werd verlichting geïnstalleerd om aan de vraag voor speelgelegenheid beter te kunnen voldoen. Op 25 juni werd het 25-jarig jubileum uitgebreid gevierd met enkele leden van het gemeentebestuur en onze vrienden van Oudenbosch.


2001

Op 15 maart wordt een nieuw bestuur gekozen. Bob Maes blijft nog steeds voorzitter maar enkele andere bestuursleden hebben na vele jaren inzet beslist om zich op de achtergrond terug te trekken en de jeugd de toekomst van Putse te laten verzekeren. De verjonging zet zich in en de nieuwe ploeg vliegt er met vernieuwd enthousiasme in.


2003

De club draait op volle toeren en telt 230 leden. Sportief worden grote successen geboekt in de interclub- en zuiderkempencompetitie en ook op clubtornooien. De Game werd in een nieuw kleedje gestoken en de website van Putse TC werd gelanceerd.


2005

Tijdens de winter hebben enkele leden het chalet onder handen genomen, want na 25 jaar was het interier wel een aan een nieuw kleedje toe. En het resultaat mag er wezen.

Putse telt dit jaar 279 leden, een cijfer dat in 10 jaar niet meer behaald is. De jeugdwerking begint terug op volle toeren te draaien met 2 tenniskampen, 3 lessenreeksen en maar liefst 91 jeugdleden. Putse krijgt voor het eerst ook het label van Jeudvriendelijke Tennisclub.


2007

Na vele jaren trouwe dienst heeft Bob de fakkel doorgegeven aan Herman, die de derde voorzitter in de geschiedenis van Putse TC wordt.

Putse TC stapt mee in het KidsTennis project van VTV en wordt een heuse KidsTennis club.


2008

De jeugdwerking draait opnieuw op volle toeren. Putse telt 123 jeugdleden, verwelkomde 138 tennissertjes op onze 2 tenniskampen en heeft nog nooit zoveel lesnemers gehad. Ook het kleutertennis is een gigantisch succes!


2009 - 2010

De jeugdwerking blijft onder leiding van David Verschueren en Isabel Horckmans hoge toppen scheren. Putse telt met 178 kinderen momenteel zelfs meer jeugdleden dan volwassen leden! Het vernieuwde label van Jeugdvriendelijke Tennisclub wordt opnieuw behaald. Een jeugdcomité en trainersteam worden opgericht onder de naam Tennischool Putse TC om de jeugdwerking te ondersteunen en verder uit te bouwen.

Er wordt ook gestart me de bouw van een nieuwe sanitaire blok. De nieuwe accomodatie moet ons opnieuw een boost geven om nieuwe (volwassen) leden aan te trekken. Er wordt ook beslist een heuse Start2Tennis op te starten om de ouders van onze jeugdleden en andere tennisleken kennis te laten maken met de tennissport.


2014

Door het enorme succes van de Tennisschool stijgt het ledenaantal naar een record van 438. Ook het aantal volwassen leden gaat terug in stijgende lijn


2016

In samenwerking met de gemeente realiseert onze club de aanleg van 2 nieuwe Somclay terreinen & de omvorming van 2 bestaande terreinen naar eveneens Somclay terreinen. De club telt nu 7 terreinen, waarvan 6 verlicht. Op deze manier kan de club aan iedereen voldoende speelgelegenheid aanbieden en wordt ook tegemoetgekomen aan de vraag naar extra terreinen vanuit de jeugdwerking. 

Het ledenbestand blijft trouwens verder groeien en Putse telt voor het eerst in haar bestaan meer dan 450 leden !


2017

De vernieuwing van de accommodatie wordt verder gezet en terrein 7 (French Court) wordt gerenoveerd en omgebouwd tot een U11 jeugdterrein. 


2018

Onze club telt voor het eerst in haar geschiedenis meer dan 500 leden! Het terras kreeg dit jaar ook een facelift: het terras werd een pak groter, nieuwe klinkertegels werden gelegd en ook nieuw terrasmeubels werden aangeschaft.


2019

Wij vieren dit jaar ons 50-jarig bestaan! Het feestje volgt in 2020.
Onze Tennisschool behaalt bovendien voor het eerst het label van "Erkende Tennisschool", bovenop het label van jeugdvriendelijke tennisclub.


2020

Het corona-jaar!
Eén positief iets dat we aan corona te danken hebben, is onze nieuwe zomerdubbels competitie die onmiddellijk een schot in de roos is.


2021

De club voert (in samenwerking met de gemeente) weer heel wat investeringen door. Zo worden de terreinen 1 en 2 omgevormd van gravel naar somclay (all-weather) en maakt het oude “kot van de terreinverzorger” en tennismuur plaats voor een U9 terrein en een nieuw materiaalhok. De gemeente legt bovendien ook een padel veld aan op het domein van de Putse.
De club kaapt bovendien voor het eerst de kaap van 600 leden en de teller sluit af op een recordaantal van 672 leden!


2022

Opnieuw investeert de club in haar infrastructuur: de chalet krijgt een nieuwe laag verf, het terras krijgt een ferme upgrade met de nieuwe lounge meubelen en banken en plantenbakken rond het chalet, er komt een koelkamer voor het koelen van de drank, …


2023

Na 16 jaar trouwe dienst geeft Herman als voorzitter de fakkel door aan Peter en David die als covoorzitters de club in goede banen zullen leiden. Ook Nik zwaait na vele jaren trouwe dienst af als secretaris en penningmeester van de club, net zoals Tinneke en Martine; Ludo zal vanaf nu de taak van secretaris op zich nemen. 
En we blijven als club uiteraard investeren in onze infrastructuur. Na vele jaren dienst was het tijd om onze zonneluifel te vervangen door een nieuw exemplaar.
Op sportief vlak waren zowel ons enkel- als dubbeltornooi weer voltreffers, hebben we heel de zomer kunnen genieten van onze zomerdubbels en hebben we het seizoen voor het derde jaar op rij afgesloten met een 24-uren tennismarathon.